sitene türk bayrağı

   
 
     
Metin ALKAN
metin_alkan_20@hotmail.com
ZEKAT NEDİR
14/06/2017
ZEKAT NEDİR
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Zekat: Lügat manası ; arınmak, temizlenmek, artmak ve büyümek demektir. Seri manada ise; nisaba ulaşmış ve üzerinden Hicri bir yıl geçmiş olan malın bir kısmını fakirlere ve zekât ayetinde zikredilen zümrelere vermektir. Zekatın Hükmü: Zekât; muhkem bir farzdır. İnkâr eden kâfir olur, vermeyen ise öldürülür.. Allah (c.c)şöyle buyuruyor:
"Namazı kılın, zekâtı verin ve Rasulullah (s.a.s)'e itaat edin ki merhamet edilmiş olasınız."(Nûr: 56)
"Onların mallarından kendilerini temizleyip arıtacak bir sadaka al ve onlara duâ et. Muhakkak senin duan onların kalblerine sükun ve güvenlik verir. Allah işiten ve bilendir.(Tevbe: 103)
Allah (c.c) Kur'an-ı Kerim" in bir çok âyetlerinde "Zekâtı verin" diye emrettiği gibi Rasulullah (s.a.s)'de:
"Mallarınızın zekâtını verin" buyurmuştur.(Tirmizi )'Hakim rivayet etti ve Sahih dedi.
İbni Abbas (r.a)'den Rasulullah (s.a.s)'in Muaz b. Cebel'i Yemene gönderirken kendisine şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
"Yakın bir zamanda kitab ehli olan bir kavme gideceksin. Yanlarına vardığın zaman önce kendilerini Allah'tan başka ibâdete lâyık ilâh olmadığına ve Muhammed (s.a.s)'in muhakkak Allah'ın rasulü olduğuna şehadet etmeye davet et. Bu iki esası kabul ederlerse, Allah'ın kendilerine günde beş vakit namazı kesin olarak farz kıldığını haber ver. Bunu da kabullenirlerse, Allah'ın kendilerine zenginlerinden alınıp fakirlerine verilen bir sadakayı (yâni; zekâtı) kesin olarak farz kıldığını söyle. Bunu da kabullenirlerse, en kıymetli mallarını almaktan kaçın ve mazlumun bedduasından kork.
Çünkü mazlumun bedduası ile Allah(c.c) arasında perde (engel) yoktur.(Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei)
Ebu Hureyre (r.a)'den; adamın birinin Rasulullah (s.a.s)'e gelip şöyle dediği rivayet edilmiştir:
"Ey Allah'ın Rasulü! Bana, yapacağım öyle bir iş göster ki onu işleyince cennete girebileyim."
Rasulullah (s.a.s):
"Şirk koşmaksızın yalnız Allah'a ibadet eder, farz olan namazı kılar, yine farz olan zekâtı hakkıyla verir ve Ramazanda da oruç tutarsın" buyurdular.
Adam:
"Hayatımı elinde tutan zâta (Allah'a) yemin ederimki buna birşey eklemiyeceğim" dedi ve dönüp gidince Rasulullah (s.a.s):
"Cennetlik bir kimseye bakmaktan sevinç duymak isteyen varsa bu adama baksın" buyurdu.(Buhari, Müslim, Nesei)
Ebu Hureyre (r.a)'den şöyle rivayet edilmiştir:
"Rasulullah (s.a.s) vefat ettikten sonra Hz. Ebu Bekr (r.a) halife seçildi. O zaman Arab kabilelerinden bir kısmı (zekât hususunda) isyan ederek küfre döndüler. Hz. Ebu Bekr (r.a) isyan eden kabilelerle cihad etmeye karar verdi. Fakat Hz. Ömer (r.a) buna mâni olmak için:
"Sen insanlarla nasıl cihad edersin? Halbuki Rasulullah (s.a.s): "İnsanlarla 'Lâilahe illallah' deyinceye kadar harbetmekle emrolundum. Fakat bunu diyen kimsenin malı da, canı da benim nazarımda dokunulmazlık vasfını kazanır, Allahhakkı müstesna. O kimsenin gizli niyet ve düşüncesi ile ilgili hesabı Allah'a aittir" buyurmuştur" dedi.
Bunun üzerine Ebu Bekr (r.a):
"Vallahi namaz ile zekât arasında ayırım yapanlarla savaşacağım. Çünkü zekât, malın hakkıdır. Allah (c.c)'ya yemin ederim ki, Rasulullah (s.a.s)'e verdikleri bir dişi oğlağı bile bana vermezlerse, bu yüzden kendileriyle harb edeceğim" buyurdu. Bunun üzerine Hz. Ömer (r.a) dedi ki:
"Vallahi bildim ki, bu sözler Allah (c.c)'nun Hz. Ebu Bekr'in gönlünde meydana getirdiği genişliğin bir eseridir. Bu sayede onlarla savaşmanın hak olduğunu öğrendim."(Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei).Allah CC selamı bereketi Rahmeti üzerinize olsun.
METİN ALKAN
EĞİTİMCİ YAZAR

 406 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

ZEKATINGEÇERLİLİK ŞARTLARI, ZEKATA TABİ MALLAR - 06/05/2021
ZEKATIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI, ZEKATA TABİ MALLAR
İSLAMDA CÜNÜPLÜK,GUSÜL, ORUÇ... - 05/05/2021
İSLAMDA CÜNÜPLÜK, FUSÜL, ORUÇ
İHYA-I ULUMİDDİN'DE ORUÇ - 04/05/2021
İHYAY-I ULUMİDDİN'DE ORUÇ
HARAMLARDAN SAKINAN ORUÇLUNUN SÜKUTU TESBİH, UYKUSU İBADET, DUASI MAKBULVE AMELİ DE MUAZZAF OLUR - 03/05/2021
HARAMLARDAN SAKINAN ORUÇLUNUNSÜKUTU TESBİH,UYKUSU İBADET,DUASI MAKBUL VE AMELİ DE MUAZZAF OLUR
BİZİM ORUCUMUZ - 02/05/2021
BİZİM ORUCUMUZ
BAKARA SURESİ 185. AYET RAMAZAN AYINDA ORUÇ - 01/05/2021
BAKARA SURESİ 185. AYET RAMAZAN AYINDA ORUÇ
RAMAZAN'DA ORUÇ VE İFTAR SOFRASI - 30/04/2021
RAMAZAN'DA ORUÇ VE İFTAR SOFRASI
RAMAZAN ORUCUNU NİYET EDİP, BAŞLANILANORUCU BOZMAK - 29/04/2021
RAMAZAN ORUCUNU NİYET EDİP,BAŞLANILAN ORUCU BOZMAK
SADAKA-İ FITIR - 28/04/2021
SADAKA-İ FITIR
 Devamı
MBS SPOR GİYİM LESCON
TUZCU ISI GRUP
    YÜZDE 20 İNDİRİM   

AYTEKİN TARIM&MARKET

BEBE DÜNYASI
Aktif Ziyaretçi10
Bugün Toplam690
Toplam Ziyaret5669174