sitene türk bayrağı   

Meclis Toplantısı Jet Hızıyla Tamamlandı

Acıpayam Belediye Meclisinin Temmuz ayı toplantısı dakikalar içerisinde tamamlandı.

Meclis Toplantısı Jet Hızıyla Tamamlandı

Acıpayam Belediye Meclisinin Temmuz ayı toplantısı dakikalar içerisinde tamamlandı.

Meclis, Belediye Başkanı Hulusi Şevkan’ın izinli olması dolayısıyla, Başkan Vekili Hüseyin Erdem Başkanlığında toplandı.

Gündemdeki maddelerin Pazartesi günü gerçekleşecek olan ikinci oturumda görüşülmesi kararlaştırıldı.

Muhalefetin verdiği önerge ise içeriğinin yoğunluğu ile dikkat çekti.

T.C. ACIPAYAM BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

1-    Antalya istikametinden İlçemize  giriş yolunun üstünde yıllardır can ve mal kayıplı kazalar oluşmaktadır. Bu anayolun üzerinde acilen trafik ışıkları konularak gerekli önlemlerin alınmasını, konunun meclis gündemine alınarak görüşülmesini,

2-    Acıpayam girişindeki petrol istasyonu binasının boş olması nedeniyle, bina gittikçe virane bir hal almakta ve burası gece geç saatlerde alkol tüketim alanı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle Acıpayam halkının paralarıyla yapılmış bu yer, siyasi hesaplaşmalar nedeniyle ve belediyemizin gereksiz harcamaları ve yanlış yatırım politikları sonucu,  terk edilmiş ve  ilçe halkımız ve belediyemiz zarara uğratılmıştır. Bir an önce bu yerleşkenin Acıpayam halkının hizmetine sunulması gerekmektedir. Konunun meclis gündemine alınarak görüşülmesini,

3-    İlçemiz Yassıhüyük mahallemizde Çöğürlüburun mevkiinde 2015 yılında harfiyat sırasında ortaya çıkan 32 metre derinliğindeki obruk oluşumu vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini için tehlike oluşturmaktadır. Konunun meclis gündemine alınarak görüşülmesini ,

4-    İlçemizde Acıpayam belediyesi tarafından yapılması gereken çevre ilaçlama hizmetleri geç başlamıştır ve hala ilaçlamada ciddi sıkıntılarımızın olduğu toplumda sıkça dillendirilmektedir. Konunun meclis gündemine alınarak görüşülmesini,

5-    Meclis görüşme tutanaklarını incelediğimizde bazı konuşmaların ya da diyalogların eksik ve /veya yanlış yazım vb.gibi bazı sebeplerden dolayı konuşmanın bütünlüğünü izah etmekte yetersiz kaldığı açıkça gözlenmektedir. Bu nedenle görüşmelerin yazılı metine dönüştürülmesi sırasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca meclis tutanaklarının da bütün meclis üyelerine verilmesi gerekmektedir. Konunun meclis gündemine alınarak görüşülmesini,

6-    İlçemiz Karaismailler, Hisar, Yolçatı, Suçatı mahallerinde, Türk Telekom’a ait telefon kablolarının çalınmış olması nedeniyle,  bölgenin bazı yerlerinde veya tamamında iletişim sağlanamamaktadır. Ayrıca söz konusu bölgede özel iletişim şirketlerinin baz istasyonlarının eksikliği nedeniyle cep telefonu kullanımı da mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla iletişim çağında bölgenin jeolojik yapısı da ulaşıma zor bir bölge olması ve her türlü telefon ulaşımındaki bu sıkıntılar bölge halkı tarafından çekilmez bir çile olarak dillendirilmektedir. Konunun çözümü için sorunun meclis gündemine alınması ve görüşülüp sonuca ulaştırılması,

7-    Acıpayam belediyesinde malum olduğu üzere aşırı ve gereksiz borçlanma sonucunda çalışanların maaşlarının ödenmediği ortadadır. Her ne kadar Belediye Başkanımız Sayın Hulusi Şevkan tarafından gizlenmeye çalışılsa da sorun git gide yığılarak, çözümsüz bir noktaya gitmektedir. Konu son derece hassastır ve belediye çalışanlarımızın hayatlarını idame etme noktasında son derece güçlük yaşadıkları Biz CHP’li meclis üyelerine iletilmektedir. Tüm meclis üyelerimizle birlikte ortak bir kalıcı çözüm bulunması amacıyla konunun meclis gündemine alınarak görüşülmesini,

8-    Uzun zamandır belediyeye ait iş makinaları ve araçları kapalı pazaryerinin üstünde tutulmaktadır. Sayın başkan’a konuyu ilettiğimizde ekipmanların bakımının yapıldığını ve bundan sonra kendinden habersiz kuş dahi uçmayacağını söylemişti. Ancak bu bakımlar daha ne kadar sürecek ve o ekipmanlar ne kadar orada bekletilecek? Malumunuz olduğu üzere belediyenin araç ve gereçleri Acıpayam halkına hizmet etmek için alınmış olup, bu araçların orada uzun süre tutulması akla şu soruyu getirmektedir? ‘’Acaba Başkan hizmet etmekten kendini ve araçları men mi etti?’’ Bu durumda mevcut araç ve ekipmanların verimli çalışabilmesi ve halkın isteklerine bir an önce cevap verilebilmesi için konunun meclis gündemine alınarak görüşülmesi,

9-    Acıpayam Belediyesinin önüne Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin konulması ile daha önce verilen önergenin meclis gündemine alınması meclisin Ak parti oylarıyla reddedilmiştir. Daha sonra ki süreçte sayın başkan basın yoluyla bu konuyla ilgili projelerinin olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin belediye binasına yazılacağını ifade etmiş olmasına rağmen aradan geçen bir ay zarfında üzülerek ifade etmeliyim ki henüz T harfi bile yazılamamıştır. Dolayısyla sayın başkan meclise bu konuda bir açıklamada bulunarak Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin ne zaman yazılacağını tarih olarak net bir şekilde ifade etmelidir.Konunun meclis gündemine alınarak görüşülmesi,

10- Sayıştay Dairesi Belediyeler ve Bağlı İdarelerdeki Personel Mevzuatı ile ilgili kararında Belediye Meclis üyelerinin aynı zamanda Belediye ve Belediyeye bağlı kuruluşlarda çalışamayacağını açıkça belirtmesine rağmen Meclisimizde hem meclis üyesi hem de Belediye ve Belediyeye bağlı kuruluşlarda çalışan meclis üyelerimiz vardır. Konunun Hukuki olmadığı açıktır. Konunun Meclis gündemine alınarak görüşülmesini,

11-  Meclis görüşmelerinin canlı olarak yayınlanması Tarafımızca gerek yazılı gerekse sözlü olarak iletilen ‘’toplantıların canlı olarak yayınlanması ve daha geniş alanlarda daha çok katılımlı yapılması’’ teklifi henüz çözüme ulaşmamıştır. Toplantı sonrası yapılan tek taraflı radyo programlarında halk adil ve eşit olarak bilgilendirilmemekte, meclis üyelerine ve meclis konularına tek taraflı cevap verilerek konular kapatılmak istenmek, kanunla verilen bilgi edinme hakkı gasp edilmektedir.Bu nedenle konunun meclis gündemine alınarak görüşülmesi,

12-  Belediyemize ait kamu hizmet alanlarının kimlere hangi süre aralıklarında ne kadar bedelle kiraya verilmiştir?Konu meclis gündemine alınarak sayın meclisimize doğru ve yeterli bilginin verilmesi için görüşülmesine,

13-  Köprübaşı ilgilileri ve esnaflarınca hepimize  pek çok kez dillendirilen WC sıkıntısının bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Konunun meclis gündemine alınarak görüşülmesine,

14-  Belediyemize bağlı olarak işletilen Ucarı göleti ve Tanyeri parkının zarar ettiğine dair duyumlarımız bulunmaktadır.Bu nedenledir ki mevcut işletmelerin son üç aylık gelir –gider tablosunun meclis üyelerine bilgilendirmek açısından gündeme alınarak görüşülmesini,

15-  İlçemiz sınırları içinde Suriyeli göçmen sayısı nedir? Ayrıca bu kişilere  belediyemizce nakti ve gayri nakti yardım yapılmaktamıdır?Eğer bir yardım yapılıyorsa bunların c insi ve niteliği nedir? Konunun meclis gündemine alınarak görüşülmesine,

16-  Yazır Hacı Ömer ağa camisinde bulunan Acıpayam sancağı en son Acıpayam Belediyesine zimmetlenen sancağın kayıp edildiği ve akıbetinin bilinmediği konusunda iddialar vardır. Konunun hassasiyeti nedeniyle meclis gündemine alınarak görüşülmesi,

17-  Acıpayam Belediyesi’nce döşenen kilit parke taşlarının döşenmesi sırasında yapılan hatalar nedeniyle birçok cadde ve yolda tamirat bekleyen kaldırım ve yol eksiklerinin tasbit edilmesi ve çalışmaların yoğunlaştırılarak yapılması gerekmektedir.  Konunun meclis gündemine alınarak görüşülmesine,

18-  Acıpayam halkı kışın doğalgaz veya kömür ile ısınıp ısınmayacağını henüz bilmemektedir. 2019 yılında hangi cadde ve sokaklara gelip- gelmeyeceği konusunun ivedilikle duyurulması gerekmektedir. Konunun meclis gündemine alınarak görüşülmesi,

19-  Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan depremzedeler için kullanılmak üzere gelen bir kaynak var mıdır? Varsa bu kaynak nerede ve ne şekilde harcanmıştır ya da harcanmaktadır. Konunun Meclis Gündemine alınarak görüşülmesi,

20-  İlçemize bağlı Alaattin Mahallesinde Yapıyol İnşaat Madencilik Turizm San. Tic. A.Ş tarafından yapılması planlanan kalker ocağı işletmeciliği kırma eleme tesisi, Asfalt plenti ve hazır beton santrali alansal ve üretimsel kapasite artışı ve bir adet mekanik asfalt plenti tesisi ilavesi hakkındaki ÇED raporu hakkında özellikle Alaattin Mahallesi halkı olmak üzere Acıpayam Halkı detaylıca bilgilendirilmemiştir. Konunun Halk Sağlığı açısından önemli derecede tehlike arz etmesi nedeniyle meclis gündemine alınarak görüşülmesini,

Yukarıda 20 maddenin meclis gündemine alınarak Sayın Belediye Başkanımız Hulusi Şevkan ile daha önceki görüşmemizde bugün yapılacak birinci oturumda kendisinin olmayacağını fakat 08 Temmuz 2019 Pazartesi günü ikinci oturum yapılacağını tarafımıza bildirmiş olmasına istinaden yukarıdaki maddelerin gündeme alınarak Sayın Belediye Başkanımız Hulusi Şevkan’ın da katılacağını söylediği 08 Temmuz 2019 Pazartesi oturumunda görüşülmesi için Meclis gündemine alınmasını arz ederiz”
05.07.2019


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
TUZCU ISI GRUP
   YÜZDE 20 İNDİRİM 

     
AYTEKİN TARIM&MARKET

Aktif Ziyaretçi11
Bugün Toplam245
Toplam Ziyaret4997844